+85

خدا وقتی زن را آفرید فرشته ها گفتند این دیگه چه موجودیه!!؟؟خدا چشمکی زد و گفت : بزار یه 85 روش نصب کنم ببین عجب چیزی میییشه....خنده

/ 2 نظر / 30 بازدید
آناهیتا

ههه ههه ههه تو چقدر با نمکی[سبز] موش بخوردت[اوغ]