ماچ موچ

پسری به دختری ریاضی درس میداد...!


او را بوسید و دوباره باز بوسید و گفت به این عمل جمع میگویند!                                  ! ...دختر پسر را بوسید...!پسر گفت یکی از بوسه های من کم شد به این عمل تفریق میگویند!!!


بعد همدیگر را به اغوش کشیدندو یکدیگر را بوسیدند و گفت :

به این عمل ضرب میگویند..!!!


                                !...ناگهان پدر دختر امد...!


پسرک را تکه تکه کرد و گفت این عمل را تقسیم میگویند...!


سپس خشتک پسر رابر روی سرش کشید و جوری بر سرش کوبید که


سرش تا کمرش خم شد و گفت این عمل را صورت در مخرج میگویند...!خنده


!...دیدید چقدر ریاضی شیرین است..خندهخنده

/ 4 نظر / 16 بازدید
رها

دست باباش درد نکنه [خنده][خنده][خنده]

هلن

خخخخخخخخ من تاحالا عمل صورت در مخرج رو نفهمیده بودم خیلی روش خوبیه دمش گرم

fateme

این صورت و مخرج خیلی باحال بود

غزال

اره ماشالا خدا ریاضیو ازمون نگیره صلوات الهم صل..... خخخخخخخخخخ