تاکسی

تو تاکسی بودم یه خانوم خیلی چادری خاست کرایه شو بده، با

چادرش لبه ی 500 تومنیو گرفت و با همون وضع

دستشو آورد سمت راننده.راننده هم نامردی نکرد، از توی

داشبورد یه انبردس برداشتو پول رو گرفت

یعنی حال کردم با این حرکتش

 

/ 4 نظر / 12 بازدید
رها

[ابرو] خوب کاری کرده [نیشخند] اخه بعضی از این راننده ها به جا اینکه پولو بگیرن انگشتا ادمو میگیرن[زبان]

رها

اینو خوندم خوشم اومد برات گذاشتمش تو هم بخندی[خنده] ﺗﻮ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎ ﺭﻓﺘﻢ ﺩﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ، ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ﺩﯾﺪﻡ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﮐﻪ ﺑﻐﻞ ﺩﺳﺘﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺍﻭﻣﺪﻩ ﺳﺮ ﺟﺎﯼ ﻣﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻢ : ﭼﺮﺍ ﺟﺎﯼ ﻣﻦ ﻧﺸﺴﺘﯽ ؟ . . . ﮔﻔﺖ : ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻡ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺷﺪﯼ |: ! ﭼﻦ ﺭﻭﺯﻩ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﺷﺎﻣﭙﻮ ﺑﺎ ﻧﻮﻥ ﻣﯿﺨﻮﺭﻡ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻤﯿﺮﻡ[خنده][خنده][خنده]

r&r

بعضی راننده ها یه دست میدن تا کرایه رو بگیرن راستی سلام