یادش

سلامتى اونو یارش 


منو یادش 


تف تو ذاتش 
ریدم تو یادش 
ریدم تو خاندانش! 
توله سگ بگیرمت پارت میکنم، 
ولم کنید بینم

سلامتی خودم آرش خان بزرگنیشخند

/ 5 نظر / 54 بازدید
رها

تو با خودتم مشکل داری [خنده][خنده]

r&r

چه شااااااخ

هلن

عه عه عه ارش اروم باش خودتو کنترل کن خخخخخخخ[ابرو]

هلن

خیلی خب حالا موهاتو نکن برو بکشش منم کمکت میکنم[قهقهه]