والاااااا جون تو....خرابتم%/%

یه بار اومدم مثل بهروز وثوق مامانما صدا بزنم گفتم : ننه

.

.

.

درکمال ناباوری گفت رو سرت عنه......

اصن داغونما داغونخنده

/ 2 نظر / 66 بازدید
رها

تا تو باشی از کسی تقلید نکنی[خنده]بازم بگو ننه[خنده]

هلن

خخخخخخخخخخخخ دم ننت گررررررررم[ماچ] ننه ی ارش