ﺗﺠﺴﻢ ﮐﻦ

ﺗﺠﺴﻢ ﮐﻦ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﯾﻪ ﺳﻮﺳﮏ ﺗﻮ ﺩﻫﻨﺘﻪ
ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﭘﺎﻫﺎﺵ ﻻﯼ ﺩﻧﺪﻭﻧﺖ ﮔﯿﺮ ﮐﺮﺩﻩ
ﺗﻮ ﺩﻫﻨﺖ ﻫﯽ ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﺎ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﮐﻪ ﻓﺮﺍﺭ ﮐﻨﻪ
ﺩﻧﺪﻭﻧﺎﺗﻮ ﺭﻭ ﮐﻤﺮﺵ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﯿﺪﯼ ﻗﺮﺭﺭﺭﺭﺭﭺ
ﺳﻮﺳﮑﻪ ﺗﻮﺩﻫﻨﺖ ﻣﯿﺘﺮﮐﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﺳﻔﯿﺪ ﻭ ﭼﺴﺒﻨﺎﮐﺶ ﺍﺯ
ﮔﻮﺷﻪ ﺩﻫﻨﻨﺖ ﺍﻭﯾﺰﻭﻥ ﻣﻴﺸﻪ.... ﺣﺎﻝ ﻣﯿﺪﻩ ﻧﻪ؟؟؟
ﺭﻭﺍﻧﯽ ﻫﻢ ﺧﻮﺩﺗﻲ 
ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﯽ ﺗﺠﺴﻢ ﻧﮑﻨﯽخنده

/ 4 نظر / 19 بازدید
دلبر

عوق[کلافه]

رها

خدا بگم چیکارت کنه آررررررررررررررررررررررررررررررررش[عصبانی][عصبانی] اه اه حالم بهم خورد[سبز][گریه][گریه][گریه]

آناهیتا

[رویا][رویا] وای خدای من چه رویایی ودوست دارم یه بار امتحان کنم[رویا][رویا] شماها چه طور[نیشخند][نیشخند][نیشخند]

هلن

[خوشمزه][خوشمزه]خخخخخخخخخ عاااااااااالیه