داورخنده

دردهایم
نویسنده : آقای داور(آرش خان) - ساعت ٧:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٤/۱٧
 

دکتـــــــر بهم گفت چرا سیگار می کشی؟

درد هایم را که شنید،با کمی تامل گفت:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

تریــاک بکش بدبخت!

ریدم تو این زندگیت!

خنده

خنده